Bádog szitakötő

A történet
Ki megy haza
Bádog szitakötő
Úgy mégy el
Mintha üzenne
A félelem futamaiból
Életed árán
Ahogy a tópart
A rost beszél
Lennék örömén a lakat
Démoszthenész első búcsúlevele

Dédapám, március

Állsz egy üres lavórban
Dédapám, március
Vése fölött
Kormos István
1978. február 6.
Nincsen veszély
Krakkói elégia
A jóslat kampóján
Ében-ország

Kockakövek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Holdudvar

Jónás tűnődése az utolsó leckéztetés után
A tűnődés folytatása
Hallom, hogy indulsz
Bűn és büntetés
A szobatiszta állat
A béka és a létra
Alattad a délkör
Gyermeki ruhám
Titoknoki szolgálatomról
Mind a hét főbűnt
Holdudvar
A harmadik napon
Szavak a súgólyukból