A BÉKA ÉS A LÉTRA

Ha ez a fölfújódott kecskebéka
nem képzelné magát nagy ökörnek,
s nem volna tényleg ökör, ha fölmegy
benne valami, vérnyomás? rakéta?

vagy csak a belek fürge buboréka?
azaz, ha mások tartanák többnek,
mint ami, és ő azért ökörnek
önmagát, mert elhitte nekik néha,

följutott volna-e, mondjuk, a létra
azon fokára, ahol tükörnek
nyoma sincs, mert ökör az ökörnek

ő-ökörségét szóval tanúsítja,
ahol egy közönséges kecskebéka
szemtanú híján csúnyán "lebőghet"?