NIKLÁN

Előbb a tenger s hogy rajta vagyunk,
aztán az ég beesett szemealja:
a part, valahol emlékeinkben,
aztán az utolsó palackposta
hintázása a végtelenből,
aztán a mindent kihajigálni
tébolya, mert part kell, odaértünk,
aztán a semmi kikötőjébe
belógó hurkolt hajókötelek,
aztán a csupasz árbócrúd iránya,
aztán: minden út Niklára vezet.

De úr Niklán Berzsenyi Dániel,
s lesz szolga a sors, hogy beleremeg
a tenger, sajog Magyarország,
földübörögnek csillagrendszerek,
ha Dániel úr, ujjai között
megpörget egy diófalevelet,
nincs alku, nincs haszontalan öröm,
csak az van, ami végleg elveszett
csak teremtő szép, lélek s szabad nép,
versbe nyügözött nincs-harmónia,
az ujjak körül keringő világ.

Uram, levonom fehér vitorlám
jöttem, e-földi tunguz-ivadék,
kapaszkodom fekete szárnyaidba,
dobbants, hasadjon ketté a sötét,
csúszkáljanak a simák víz színén,
Niklán a mérték mélység-magasság,
emelkedik puszta virány fokáról,
kínból, kő alól a másik ország,
zászlóján írás: a nagy népeket
nem tenger, nem egyéb helyhezet, de
ész, tiszta erkölcs, virtus alkotá.