LENNÉK ÖRÖMÉN A LAKAT

Rajtam az is csak átfolyik,
ami magától fönnakad.
Belesimultam az anyag
barázdáiba, mint a viz.
Vitt fölfelé három napig
napnál melegebb kábulat,
de csak a köd lett vastagabb,
s néhány fűszál sejt valamit.
Néhány fűszál ágaskodik,
finom rács lesz a köd alatt.
Kerül mögéje pici nap,
lobog belőle kicsi hit.
Lennék örömén a lakat,
de rajta éppúgy átfolyik.