Utolsó simítások

A közel egy mázsa kő, ami egyébként
csont, hús, zsír, idegek,
meg csillag, meg zuhan:
félig kész mű az is. Meztelenül
sétálgatsz az utcán, de nem tudod.
Kiadod, elárulod, mielőtt
megvalósul, tehát
sohase készül el. Csak a sebessége
fokozódik, csak a félelem,
hogy becsapnak.
S minthogy becsapnak,
pillanatonként elvégzed az utolsó
simításokat. Itélkezel.
Könyörtelenebbül, mint a gravitáció.
Ártatlanul, mint a kizökkent
vattacukorgép.