Az ötvenes kőnél

Levél Bisztray Ádámhoz

Hát így állunk, Ádám, te éppen egy hónappal előbb
leszel ötvenéves, mint én, azazhogy november öt
és december hat között az a harmincegy nap
csak mint március vagy május vagy... lehetne egy hónap,
de mit most március? hiszen a dologban a lényeg,
hogy a naptár szerint, lám, elszegődhetek öcsédnek,
s megkérdezhetem tőled, hogyan csináltad, öregem,
hogy egyszerre csak ötven, hogy onnan vagyunk a hegyen?
a Hargitán? vagy a Szent Mihály-hegyen? a Kishegyen?
ki tudja, hiszen benne a sötét erdőben, hiszen
észre sem vettük, s néha még ma is úgy mutatkozik
a magasság, mintha fölfelé mennénk kicsit, kicsit,
mintha még mindig valami új hodu utu rea,
és nem a végső isa pur es homu-valahová,
mintha ugyanúgy húzna a holvolt Erdőntúli táj,
s nem érdekelne, hogy a test már magától meg-megáll,
hogy megkínozza a lelket, mely mint a Kerítetlen
világ madara szállna csak, mindegyre sebesebben,
hogy van ez, Ádám? te, aki egy hónappal idősebb
és bölcsebb is vagy nálam, mondd, sírjak-e vagy nevessek?
annyi minden után, ami mivelünk is megesett,
háború, személyi kultuszok, ötvenhat s egyebek,
annyi minden után ez a Tavaszra nyíló ablak
honnan van, barátom, hiszen lassacskán befalaznak,
s a Tornác a Dunafelett mintha a Csillagpázsit
füzérvirága volna a végtelenből világít,
hiszen a múltunk, mint Elfelejtett tél, farkasokkal,
történelem már akkor is, ha ránk tör vasfogakkal,
Más lett a béke, dörmögöd? s hogy ez is Malomjáték?
rajtaveszt Nikodémusz, de él magyar, Buda áll még?
s ami bennünket nem ereszt, a föld, a nyelv, a szellem,
fiainkat is fogja már, és egyre erősebben?
ennyi volna csak? gyönyörű őszbe fordult az ország,
potyog a szelídgesztenye, megverjük a diófát,
szedjük az almát, forr a bor, s anyám a hetvenéves
sürög leginkább, mint aki átlátja az egészet,
ötven év? hetven? őszre tél? amíg a szíve dobban,
egész lényével benne van az összes pillanatban,
valahogy így? plafonig ért csontjainkban az élet,
de oldalt lesz még tér s idő, tenni valami szépet?
tenni hasznosat? úgy legyen! élj soká, kedves bátyám,
találkozunk az ötvenes kőnél, ha kicsit vársz rám.