AZTÁN

Nem ejtettük ki a nevét, nehogy
elrebbenjen, azaz: eszünkbe se jutott,
hogy szóba is szorítható,
hogy elrebbenhet, ha dió-
héjként nem fogja össze szó,
és elrebben, ha megnevezzük.
Ült a jobbomon, ült a balodon,
járt a balodon, járt a jobbomon,
de mindig háttal, mint Júdás.
Aztán átzuhant két szó között
megöltük végérvényesen.
De kié a harminc ezüst?
Ki veri sejtjeim falát?